Asia DiningAsia Dining
ร้านอาหารที่ตั้ง
507/2 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งมหาเมฆ
สัญชาติ
เมนูโปรด
รูปแบบร้าน
ลักษณะพิเศษ
ราคา