Asia DiningAsia Dining
ร้านอาหารที่ตั้ง
ซอยเจริญรัถ 28 ถนนเจริญรัถ คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน
สัญชาติ
เมนูโปรด
รูปแบบร้าน
ลักษณะพิเศษ
ราคา