แดง อาหารทะเล
ที่อยู่:
40/25 ถนนราชประสิทธิ์ ต.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม, อ.เมืองสมุทรสงคราม
โทร.
034-712-077
หมายเหตุ:
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้าน:
http://th.openrice.com/others/restaurant/%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5/125039/

สงวนลิขสิทธิ์ © 1999 - 2014 OpenRice Group Inc. All Right Reserved