ต้นน้ำริเวอร์วิว
ที่อยู่:
26 หมู่ 6 ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน ต.บางเลน จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.บางปะอิน
โทร.
035-261-006 / 035-262-398
หมายเหตุ:
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้าน:
http://th.openrice.com/others/restaurant/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7/130211/

สงวนลิขสิทธิ์ © 1999 - 2014 OpenRice Group Inc. All Right Reserved