Asia DiningAsia Dining
ร้านอาหารที่ตั้ง
ซอยวัชรพล ถนนทางพิเศษฉลองรัช บางเขน กรุงเทพฯ, ท่าแร้ง
สัญชาติ
เมนูโปรด
รูปแบบร้าน
ลักษณะพิเศษ
ราคา