ผู้โชคดีกรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ของรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ www.facebook.com/OpenRiceThailand
e-mail: marketing@openrice.co.th หรือโทร Tel : 02-612-8889