แดง อาหารทะเล

แดง อาหารทะเล
ที่อยู่: 40/25 ถนนราชประสิทธิ์ ต.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม, อ.เมืองสมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์: 034-712-077