1
1
0
Novice Gourmet
144
0
วันนี้ขอแนะนำ ร้านไอศครีม ที่ใครๆก็ รู้จักเป็นกันดี นั้นก็คือร้าน Dairy Queenซึ่ง สาขา นี้ รสชาติของไอศครีม ก็ อร่อย ตามมารตฐาน ของ Dairy Queen อยู่แล้ว เพราะสูตรก็คงเป็นสูตรเดียวกันแต่การบริการ ของสาขา นี้ อาจจะช้าเล็กน้อย แต่ก็ ถือว่าไม่ช้าจนเกินไป ซึ่งสาขานี้มี โต๊ะ บริการให้นั่งอีกด้วย
อ่านรีวิวฉบับเต็ม
วันนี้ขอแนะนำ ร้านไอศครีม ที่ใครๆก็ รู้จักเป็นกันดี นั้นก็คือร้าน Dairy Queen

ซึ่ง สาขา นี้ รสชาติของไอศครีม ก็ อร่อย ตามมารตฐาน ของ Dairy Queen อยู่แล้ว เพราะสูตรก็คงเป็นสูตรเดียวกัน

แต่การบริการ ของสาขา นี้ อาจจะช้าเล็กน้อย แต่ก็ ถือว่าไม่ช้าจนเกินไป

ซึ่งสาขานี้มี โต๊ะ บริการให้นั่งอีกด้วย
โพสต์
รายละเอียดคะแนนรีวิว
รสชาติ
การตกแต่ง
บริการ
ความสะอาด
ความคุ้มค่า
ราคาต่อคน
THB29