Asia Dining
เขียนรีวิว
ENG
Thailand|เชียงราย
ข้อมูลอื่นๆ
วิธีการชำระเงิน
เงินสด
เมนูแนะนำ
Sandwich Ham&Cheese / แกงส้มชะอมกุ้ง / ข้าวหน้าไก่ย่างเทอริยากิ / สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า
ที่จอดรถ
/
OpenRicer Recommended
No dish is recommended
Recommend one now?
What's Hot
รีวิว (0)
แสดงผล :
รีวิวทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ขอโทษค่ะ!ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกจากคุณอยู่!
รีวิวเป็นคนแรก
Top