0
1
0
Signature Dishes
Fish Ball Noodles
Review (1)
ลูกชิ้นปลาเจ้หงวนเป็นร้านแบบรถเข็นริมฟุตบาทถนนสีลม ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินลุมพินี จะขายช่วงประมาณ 18.30 เป็นต้นไป ยกเว้นวันจันทร์ วันนี้เลือกสั่ง บรรยากาศร้านแบบข้างถนน ยิ่งกินก๋วยเตี๊ยวต้องมีเหงื่อซิก ๆ บ้างแน่ค่ะ สันนี้สั่งเส้นเล็กต้มยำใส่ฮื่อก้วย+ลูกชิ้นกุ้ง (40 บาท) เส้นเล็กลวกมาได้เหนียวนุ่มดีค่ะ น้ำต้มยำรสออกเปรี้ยวนำเผ็ดรสชาติโอเค ลูกชิ้นกุ้งทอดหอมกลิ่นกุ้งเหนียวนุ่ม โอเคเลย แต่ตัวฮื่อก้วยยังไม่ค่อยโดนเรามากเท่าไร ออกนิ่ม ๆ ไม่เหนียว อีกชามสั่งเล็กเย็นตาโฟ (40 บาท) ชามนี้ไม่ได้ลองค่ะ แต่คนข้าง ๆ ก็ว่าพอได้ แต่ไม่โดดเด่นไรมาก ทางร้านมีน้ำดื่มบริการขายขวดละ 20 บาท ด้วย continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)