0
1
0
Signature Dishes
เค้กเนยสด เค้กใบเตย เค้กกาแฟ เค้กฝอยทอง เค้กส้ม
Review (1)
เค้กร้านนี้ไม่ว่าสาขาไหนลูกค้าจะเยอะ และเข้าร้านมาตลอด ด้วยแพ็กเกจกล่องและรสชาติเหมาะแก่การซื้อฝากคน กล่องเล็กกระทัดรัด ตัวเนื้อเค้กอร่อยตรงเนื้อฟู นุ่มครีมน้อย (ไม่ต้องห่วงเรื่องอ้วน) รสที่ถูกใจและซื้อบ่อยมี ใบเตย เนย กาแฟ สถานที่ตั้งร้านสะดวกในการแวะซื้อ ส่วนใหญ่จะตั้งตามจุดแวะพักรถ เหมาะเป็นของฝากจากการเดินทาง continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)