แม่แฉล้ม กระยาสารทบางพลี

แม่แฉล้ม กระยาสารทบางพลี
Address : ตลาดโบราณบางพลี ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ, อ.บางพลี
Phone No. : 02-752-0184