เพ้ง ยอดอร่อยราดหน้าเอ็มไพร์

เพ้ง ยอดอร่อยราดหน้าเอ็มไพร์
Address : ซอยจันทน์ 18/7 (ซอยเซ็นหลุยส์ 3) ถนนจันทน์ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งวัดดอน