ขาหมูสีลมยุค IMF

ขาหมูสีลมยุค IMF
Address : ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ, สมเด็จเจ้าพระยา