พี่หยองแหนมเนือง

พี่หยองแหนมเนือง
Address : 466/8 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ, สามเสนใน
Phone No. : 02-279-9398 / 081-889-2451