ไทยนคร มะพร้าวกะทิ

ไทยนคร มะพร้าวกะทิ
Address : ตลาดดอนหวาย ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก จ.นครปฐม, อ.สามพราน
Phone No. : 086-305-2299 / 080-055-5453