Tohkai Japanese Restaurantโตไก

Tohkai Japanese Restaurant
Address : The Jas Wanghin ถนนลาดพร้าววังหิน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, ลาดพร้าว
Phone No. : 02-570-8264