ครัวจันทร์ทอง

ครัวจันทร์ทอง
Address : ถนนสารินซิตี้ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร