ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
Address : ตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร 3 จตุจักร กรุงเทพฯ, จตุจักร