Gram (แกรม)

Gram (แกรม)
Address : ท่ามหาราช ถนนมหาราช พระนคร กรุงเทพฯ, พระบรมมหาราชวัง