แดงแหนมเนือง

แดงแหนมเนือง
Address : Porto Chino ถนนพระราม 2 ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร