หวานเพลิน ลอดช่องไทยวัดเจษ

หวานเพลิน ลอดช่องไทยวัดเจษ
Address : Esso Station ก่อนถึง Porto Chino ต.นาดี จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร