ลูกชิ้นสวรรค์

ลูกชิ้นสวรรค์
Address : ถนนตรีเพชร พระนคร กรุงเทพมหานคร, วังบูรพาภิรมย์