โจ๊กทะเลหม้อดิน

โจ๊กทะเลหม้อดิน
Address : นรราชอุทิศซอย 1 ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร