ข้าวแกงอยุธยา รสเด็ด

ข้าวแกงอยุธยา รสเด็ด
Address : ซอยรามบุตรี ถนนข้าวสาร พระนคร กรุงเทพฯ, ตลาดยอด