@บ้านฉัน คาเฟ่ & ข้าวแกงบ้านฉัน

@บ้านฉัน คาเฟ่ & ข้าวแกงบ้านฉัน
Address : ซอยโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ, อ.บางพลี
Phone No. : 02-740-2090 / 092-787-4497