ส.หทัย ซีฟู้ด

ส.หทัย ซีฟู้ด
Address : 56 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ, สี่พระยา, 10500
Phone No. : 081-633-7766