Chris Steaks & Burgers

Chris Steaks & Burgers
Address : ถนนบางพรหม ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ, บางพรม, 10170
Phone No. : 061-824-8245