ก๋วยเตี่ยวไก่มะระ เมืองสุรินทร์

ก๋วยเตี่ยวไก่มะระ เมืองสุรินทร์
Address : ซอยศาลาแดง 2 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม