วัยหวาน (Wai Whan)

วัยหวาน (Wai Whan)
Address : ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง สาทร กรุงเทพฯ, ยานนาวา