จิวสุกี้กระทะร้อน

จิวสุกี้กระทะร้อน
Address : ถนนรามบุตรี พระนคร กรุงเทพฯ, ตลาดยอด