ไทยอัญดา

ไทยอัญดา
Address : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ, อ.พระประแดง