ตำหนักก๋วยเตี๋ยวเรือ

ตำหนักก๋วยเตี๋ยวเรือ
Address : CP Tower ชั้น 2 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม
Phone No. : 087-918-0344