หมูทอดเจ๊จง

หมูทอดเจ๊จง
Address : สาขาบางพูน ปั๊มน้ำมันพีที ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน จ.ปทุมธานี, อ.เมืองปทุมธานี