อี๊ดกุ้งเผาคลองมอญ

อี๊ดกุ้งเผาคลองมอญ
Address : เยื้องกับหมู่บ้านกรีนวิลล์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ, ศาลาธรรมสพน์
Phone No. : 085-825-7847 / 081-937-6035 / 081-913-3654