ตำกะยำ

ตำกะยำ
Address : สวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬา 5 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ, วังใหม่
Phone No. : 095-253-2173