เรือโป๊ะ Seafood by แสนสมบูรณ์

เรือโป๊ะ Seafood by แสนสมบูรณ์
Address : ซอยบางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ, บางนา
Phone No. : 062-761-7272