อ้วนผอมเมี่ยงปลาเผา สาขา 2

อ้วนผอมเมี่ยงปลาเผา สาขา 2
Address : สาขา 2 ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี1 ต.บางกร่าง จ.นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี
Phone No. : 061-843-1431