นายห้าง

นายห้าง
Address : ล้ง 1919 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน
Phone No. : 02-408-4710