ปลากัด (Plaagut)

ปลากัด (Plaagut)
Address : ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม
Phone No. : 02-077-6144