ลูกชิ้นโกฮับ

ลูกชิ้นโกฮับ
Address : หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ, ทุ่งสองห้อง
Phone No. : 02-982-7214