Copper Beyond Buffet

Copper Beyond Buffet
Address : เกษรอัมรินทร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ลุมพินี
Phone No. : 061-140-1819