Aubergine Restaurant

Aubergine Restaurant
Address : 71/1 ซอยศาลาแดง 1/1 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม, 10500
Phone No. : 02-234-2226