หัวมุมโรตีมะตะบะ

หัวมุมโรตีมะตะบะ
Address : 65-67 ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ, พระบรมมหาราชวัง
Phone No. : 02-221-4306