สอาดเสวย

สอาดเสวย
Address : 28/131 หมู่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กรุงเทพฯ , บางบอน
Phone No. : 02-894-2369 / 02-894-4670 / 086-392-3113