นิตยาไก่ย่าง

นิตยาไก่ย่าง
Address : สาขาปิ่นเกล้า 111/28 ซอยบรมราชชนนี 21 ตรงข้ามกระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ, อรุณอัมรินทร์, 10700
Phone No. : 02-884-8280