นัฐพรไอศครีมกะทิสด

นัฐพรไอศครีมกะทิสด
Address : 94 ถนนแพร่งภูธร พระนคร กรุงเทพฯ, ศาลเจ้าพ่อเสือ, 10200
Phone No. : 02-221-3954 / 081-437-7377 / 089-826-5752