เจริญแสงสีลม (ขาหมูเลิดสิน)

เจริญแสงสีลม (ขาหมูเลิดสิน)
Address : 492/6 ซอยเจริญกรุง 49 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สุริยวงศ์, 10500
Phone No. : 02-234-8036 / 02-234-4602