ระเบียงริมน้ำ

ระเบียงริมน้ำ
Address : 458 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด จ.สมุทรปราการ , อ.พระประแดง, 10130
Phone No. : 02-463-5642 / 02-463-2540