เจ๊โอว ข้าวต้มเป็ด

เจ๊โอว ข้าวต้มเป็ด
Address : ใกล้กับโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ถนนจรัสเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ, รองเมือง
Phone No. : 064-118-5888 / 081-682-8816